Wydarzenie

Powrót

Seminarium nt. Lęku/Seminar on Anxiety (MiTo VIProom)

Seminarium nt. Seminarium X J. Lacana zatytułowanego "Lęk" poprowadzi jak zwykle Gregory McCormick, który zapowiada co następuje: „Lęk pojawia się nie bez obiektu”. Nie negując relacji pomiędzy lękiem i wypartym pragnieniem opartym na braku, Lacan podkreśla także traumatyczną, nadzwyczajną bliskość obiektu, braku braku. Lacan bierze za przykład obrazy Francisco de Zurbarána ukazujące sycylijskie męczennice: Świętą Łucję z Syrakuz, której odcięto piersi i Świętą Agatę z Katanii, której wyłupiono oczy. Pytanie Lacana jest następujące: „Czy tym jest lęk? Czy jest ludzką zdolnością do okaleczania się? Nie, nie tym on jest… on jest tym niemożliwym wzrokiem, który ci zagraża; twoich własnych oczu leżących na ziemi”.

Seminar on J. Lacan's Seminar X entitled "Anxiety" will be led - as usual - by Gregory McCormick, who announces the following: 'Anxiety is not without object.' While Lacan does not deny a relation between anxiety and repressed desire based on lack, he also underscores the traumatic over-proximity of the object, of the lack of a lack. Lacan takes his examples from the paintings by Zurbaran of the Sicilian martyrs Santa Lucia of Siracusa and Santa Agatha of Catania, the former having had her eyes gouged out, and the latter her breasts cut off. Lacan's question is: ‘Is that what anxiety is? Is it man’s possibility of maiming himself? No, it isn’t…it is the impossible sight that threatens you, of your own eyes lying on the ground.'

28 kwietnia 2015