Wydarzenie

Powrót

Wykład „Przedmiot psychologii. Podmiot psychoanalizy” z cyklu „Czym jest psychoanaliza?” -

"W ramach cyklu „Czym jest psychoanaliza?”, kolejny wykład, pt. „Przedmiot psychologii. Podmiot psychoanalizy” wygłosi Joanna Szymańska.

„Człowiek” - jest przedmiotem zainteresowania i obiektem badań nauki zwanej psychologią.

A czym jest psychoanaliza? Czy można mówić o jej przedmiocie, a jeśli tak, to jakim? Jak definiuje ona podmiot? Co, w perspektywie psychoanalitycznej, dzieje się między podmiotem a obiektem, podmiotem a podmiotem, między analizującym się a analitykiem wreszcie?/p>

Zygmunt Freud opracował ogromny korpus wiedzy, oparty na odkryciu nieświadomego. Jacques Lacan, dwudziestowieczny psychoanalityk francuski, pchnął tę wiedzę na nowe tory, czerpiąc ze zdobyczy strukturalizmu i lingwistyki. W obliczu rosnącej potęgi nauki i uprzedmiotawiającej siły kapitalizmu, Lacan przeprowadził własną rewolucję na linii podmiot – przedmiot, osadzając tę relację na gruncie etyki psychoanalizy.

W czasie kolejnej prelekcji w cyklu „Czym jest psychoanaliza?” zastanawiać się będziemy nad szczególnym miejscem, jakie zajmuje psychoanaliza pośród współczesnych dyskursów. Zapytamy o podobieństwa i różnice relacji analityk – analizowany, a relacji psycholog– pacjent. Zobaczymy rewolucyjność Lacana w myśleniu o podmiocie i obiekcie w relacji psychoanalitycznej, a także o nauce, o wiedzy i ich przedmiotach./p>

Cykl zatytułowany „Czym jest psychoanaliza?” ma na celu zaznajomienie w sposób przystępny szerokiej publiczności z podstawowymi pojęciami i koncepcjami psychoanalizy lacanowskiej.

Wykład odbędzie się 4 maja 2015 r. o godz. 20:00 w MiTo."

4 maja 2015