Wydarzenie

Powrót

Seminarium nt. Lęku/Seminar on Anxiety (MiTo VIProom)

Seminarium w języku angielskim nt. Seminarium X J. Lacana zatytułowanego "Lęk" poprowadzi jak zwykle Gregory McCormick, który zapowiada co następuje: "Rozpoczniemy nasze czytanie od lekcji z 5 grudnia 1962 roku z zamiarem zajęcia się związkami, jakie Lacan ustanawia pomiędzy brakiem (braku), fantazmatem i odmową kastracji (Innego) i znaczeniem eseju Freuda „Niesamowite”".

Seminar on Lacan's Seminar X entitled "Anxiety" will be led - as usual - by Gregory McCormick, who announces the following:"We shall begin our reading of the session of 5th December, 1962 with a consideration of the connections Lacan establishes between lack (of lack), fantasy and the refusal of castration (of the Other), and the significance of Freud's essay on the "Uncanny"."

12 maja 2015