Wydarzenie

Powrót

Lęk, Niesamowite i Piaskun...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia podczas których będziemy wspólnie omawiać IV rozdział Seminarium X J. Lacana, zatytułowanego „Lęk”, w świetle dwóch innych tekstów. Pierwszym z nich będzie „Niesamowite” S. Freuda (w S. Freud „Pisma Psychologiczne”, Dzieła Zebrane w tłum. R. Reszke, tom III, Wyd. KR, Warszawa 1997). Jest to tekst, w którym Freud dokonuje błyskotliwej analizy „niesamowitego” (z niem. Unheimliche), jako czegoś od dawna znajomego, co uległo wyparciu. Drugim z tych tekstów będzie „Piaskun” (z niem. Der Sandmann) – opowiadanie E.T.A. Hoffmanna mieszczące się w nurcie bajki czarnego romantyzmu, opublikowane w 1817 roku i otwierające przed czytelnikiem wiele możliwości interpretacji. Prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk, Tolek Magdziarz, Anna Wojakowska-Skiba.

Zajęcia te stanowią uzupełnienie tego, co dziś Gregory McCormick poruszy w ramach swojego Seminarium o lęku/Seminar on Anxiety oraz stanowić będą dobry wstęp do seminarium (w jęz. fr. z tłum. na jęz. pl.), które 23 maja w Warszawie poprowadzi Patricia Dahan, psychoanalityczka Szkoły EPFCL z Francji, przyjeżdżająca z wizytą do polskiego Forum.

18 maja 2015