Wydarzenie

Powrót

WYNALAZCA SZCZĘŚCIA. Spotkanie z Michałem Rutkowskim

Spotkanie autorskie

z Michałem Rutkowskim i jego książką

Wynalazca Szczęścia

MiTo/niedziela/20.09/18:00

Książka "Wynalazca Szczęścia" to wielopoziomowa historia pełna realizmu, psychologii i metafizyki, wyrażona zarówno prozą, jak i przeplatającym się z nią językiem poetyckim. Jej tematem przewodnim jest CZAS jako zjawisko i sposoby, w jakie kreuje on ludzkie i ziemskie życie. Jest to również opowieść o emocjonalnym i intelektualnym dorastaniu, a także o wartościach.

Więcej informacji o Autorze:

www.Rmichalrutkowski.com

20 września 2015