Wydarzenie

Powrót

Niewierność nad wiernościami. Spotkanie z Andrzejem Coryellem

Niewierność nad wiernościami

Spotkanie z Andrzejem Coryellem

Czytanie: Anna Gorajska

MiTo/13.10.2015/18:00

wstęp wolny

Czym jest aforyzm? Ekskluzywnym gatunkiem literackim? Czy może przeciwnie – dalekim, ubogim krewnym literatury? Czy w ogóle jest literaturą? Aż mnie korci, by na dwa pierwsze pytania odpowiedzieć: nie! Na ostatnie – tak! Nie wszystkie myśli w tym zbiorze są aforyzmami sensu stricto. To czasami rozmyślania o krótkiej formie czy jednozdaniowa poezja. Same zaś aforyzmy – brutalnie realistyczne, surrealistyczne czy poetyckie są przewrotne i niepokorne. Spaja je ironia i humor. Z jednymi się zgadzamy, z drugimi – nie. Z aforyzmem nie musimy od razu brać się za bary w poszukiwaniu prawdy. Celny aforyzm nie zabija wyobraźni, lecz ją pobudza, prowokuje do zastanowienia.

***

Andrzej Coryell urodził się w Warszawie. Jest autorem zbioru wierszy „Les chameaux du myope” (Caractères, Paryż 1978), powieści „Spół- ka z lwem” (Czytelnik, Warszawa 1986), przełożonej na język francu- ski i wydanej przez przez Actes Sud, zbioru aforyzmów i małej prozy „Gronostaj ubrany w króla” (Jeden Świat, Warszawa 2007). Swoje afory- zmy i przypowieści publikował w czasopismach filozoficznych i literackich. Zrealizował dwa filmy krótkometrażowe: „Album rodzinny” (2002) i „Wod- ną kaligrafię” (2004).

13 października 2015