Wydarzenie

Powrót

Seryjni poeci - Julian Kornhauser / Jakub Kornhauser, Piotr Sommer, Adrian Gleń, Piotr Śliwiński

6 listopada 2015 r., godz. 17.00

MiTo art.café.books, Ludwika Waryńskiego 28, Warszawa

Wstęp wolny

W rozmowie o Julianie Kornhauserze i jego twórczości udział wezmą: Jakub Kornhauser, Adrian Gleń, Piotr Sommer

Prowadzenie: Piotr Śliwiński

Spotkanie wokół dwóch książek wydanych przez Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu. „Tylko błędy są żywe” Juliana Kornhausera oraz „Wiernie, choć własnym językiem. Rzecz o krytyce literackiej Juliana Kornhausera” Adriana Glenia.

„Ciąży na Kornhauserze swoiste przekleństwo – historia literatury!... – pisał parę lat temu Adrian Gleń, jeden z najważniejszych znawców tematu – kiedy pojawia się bowiem każda kolejna książka poetycka czy krytyczna autora Zasadniczych trudności, od razu jest ona umiejscawiana w perspektywie, uprawianej przez tegoż twórcę w latach 70., poetyki nowofalowej i jej rozmaitych odmian i mutacji”. Wniosek opolskiego badacza jest smutny i chyba jednak prawdziwy: Julian Kornhauser stał się więźniem historycznoliterackich klisz niezmordowanie reprodukowanych przez nas przy najrozmaitszych okazjach. Świadomość takiego stanu rzeczy miałem cały czas, przygotowując niniejszą publikację. […] postanowiłem, że mój wybór wierszy Kornhausera będzie opowieścią czytelnika adresowaną do innego czytelnika – przecież poezję pisze się dla ludzi, nie dla filologów; czytanie to prywatna rozmowa z tekstem, a nie ekspedycja badawcza." - Michał Larek (ze wstępu do książki Tylko błędy są żywe)

Julian Kornhauser (ur. w 1946 r.) – poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, tłumacz, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydał kilkanaście tomów wierszy (ostatnio Origami, 2007), trzy powieści (ostatnio Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, 1995), wiele monografii krytyczno- i historycznoliterackich oraz tomów szkiców (ostatnio Poezja i codzienność, 2003), kilka książek z przekładami chorwackiej, serbskiej i bośniackiej poezji (ostatnio Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni: Antologia poezji bośniackiej, 1996) oraz dwa tomy wierszy dla dzieci. Redaktor naczelny „Pamiętnika Słowiańskiego”, członek kilku komisji PAN i PAU, były wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1975), Europejskiej Nagrody Poetyckiej (1989) i Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1997). Mieszka w Krakowie.

Jakub Kornhauser – literaturoznawca, tłumacz, poeta. Pracownik naukowy Instytutu Filologii Romańskiej UJ, wykłada także na Wydziale Polonistyki UJ. Członek redakcji „Literatury na Świecie”. Zajmuje się literaturą i sztuką awangardową oraz eksperymentalną, kulturą Europy Środkowej i Francji, teorią literatury. Zredagował cztery monografie naukowe, ostatnio wydał tom Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Środkowej Europy [2014, wraz z K. Siewior] oraz monografię Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji europejskiego surrealizmu [2015]. Jesienią tego roku w WBPiCAK-u ukaże się zbiór jego próz poetyckich Drożdżownia. Mieszka w Krakowie.

Adrian Gleń – historyk literatury polskiej XX w., krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Członek Akademii Młodych Uczonych PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jest redaktorem kilku tomów zbiorowych i autorem siedmiu monografii. Zredagował antologię tekstów krytycznych poświęconych pisarstwu Juliana Kornhausera Było nie minęło oraz opublikował monografię Marzenie, które czyni poetą…. Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera . Ostatnio ukazał się jego zbiór krytycznoliteracki: Czułość (2014). Stale obecny na łamach „Odry” i „Nowej Dekady Krakowskiej”. Współpracownik „Toposu”.

Piotr Sommer (ur. 1948 r.) opublikował zbiory wierszy W krześle (1977), Pamiątki po nas (1980), Kolejny świat (1983), Czynnik liryczny (1986), Czynnik liryczny i inne wiersze (1988), Piosenka pasterska (1999), Dni i noce (2009), Wiersze ze słów (2009, 2012), wybory Nowe stosunki wyrazów (1997) i Rano na ziemi (2009), zbiór wierszy dla dzieci Przed snem (1982, 2008), tomy szkiców literackich Smak detalu (1995, 2013) i Po stykach (2005), a także m.in. antologię przekładów z poetów amerykańskich O krok od nich (2006). Wybór opublikowanych z nim wywiadów przynosi książka Ucieczka w bok. Pytania i odpowiedzi (2010).

Piotr Śliwiński - jeden z najwybitniejszych znawców polskiej literatury współczesnej, wielki autorytet w dziedzinie poezji. Profesor Instytutu Filologii Polskiej UAM. Pomysłodawca festiwali Poznań Poetów i Festiwal Fabuły. Wieloletni przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia, juror wielu innych nagród literackich. Autor licznych książek krytycznoliterackich.

6 listopada 2015