Wydarzenie

Powrót

Tom Palmer w Warszawie - spotkanie otwarte!


Spotkanie z Tomem Palmerem
MiTo | 11.10.2016 | 19:00

wstęp wolny"Czy wojny są nieuchronne, czyli pokój, miłość i wolność"Dzieło składa się z piętnastu artykułów, z których każdy czytać można jako odrębną całość, w wybranej kolejności. Ich autorami są Tom G. Palmer, Steven Pinker, Emmanuel Martin, Eric Gartzke, M. S. McDonald, Justin Logan, Radley Balko, Sarah Skwire, Mark Twain, Wilfred Owen i Cathy Reisenwitz.
Zadaniem całego zbioru jest odwołanie się do ludzkiego rozsądku tak, aby ludzkie serce zostało poruszone i przekonane do pokoju. „Artykuły zebrane w tej książce przedstawiają dowody i argumenty na rzecz wolności. Autorzy zajmują się pokojem nie tylko jako ideałem moralnym czy pożądanym celem, ale także jako celem wybitnie praktycznym. Działacze pokojowi często myśleli, że wystarczy jedynie nawoływać do pokoju i piętnować wojnę, bez brania pod uwagę, jakie instytucje umacniają pokój i zniechęcają do wojny, i bez badania ekonomicznych, społecznych, politycznych i psychologicznych uwarunkowań pokoju. Mogą występować przeciwko tej lub innej wojnie, nie zastanawiając się, co jest źródłem wojen w ogóle i nie zajmując się ich przyczynami.
Pokój nie jest niepraktyczną fantazją, ani czymś, na rzecz czego trzeba poświęcić rozkwit, rozwój czy wolność. W rzeczywistości pokój, wolność, rozkwit i rozwój idą ręka w rękę.[…]

Autorzy 'Pokoju, miłości i wolności' odwołują się do takich dziedzin wiedzy, jak psychologia, ekonomia, politologia, historia, prawo, socjologia, filozofia moralności, jak również do poezji, literatury pięknej i estetyki. Wszystkie odgrywają ważną rolę w lepszym zrozumieniu wojny i pokoju. […] Niektóre z nich mają charakter naukowy, niektóre zaś, choć równie poważne, nie zawierają odwołań w postaci przypisów.
Celem książki jest przybliżenie ważkich kwestii szerokiemu gronu zainteresowanych czytelników, przy wykorzystaniu rozumowania i dowodów, które uwidoczniają głęboki wzajemny związek między wolnością i pokojem. Z prostego powodu więcej uwagi poświęcono pokojowi i wolności, niż miłości: o pokój i wolność można walczyć w sposób zorganizowany, podczas gdy miłość każde ludzkie serce musi osiągnąć samo. Zgodnie z tym, artykuły koncentrują się na wojennych i pokojowych instytucjach oraz ideologiach, i przyświeca im nadzieja, że pokój zostanie wybrany, nienawiść odrzucona, a miłość umożliwiona”.

10 października 2016