Wydarzenie

Powrót

doc! talks: Tomasz Lazar

[⇩⇩⇩ Polska wersja językowa]

Tomasz Lazar (doc! #1) is currently one of the best known Polish photographers in the world. His amazing international career started in 2012 along with the World Press Photo award and appearance on the pages of MONO vol. 1 (Gomma Books Ltd, 2012), presenting the most interesting contemporary artists within B&W photography. Since that moment Tomasz Lazar is almost a permanent winner of Polish press photography contests, his images also impress jurors of foreign competitions, and the world’s most respective newspapers and magazines fight for him. It is hard to believe that just a few years ago nobody heard about him.

No matter if he takes B&W or colour picture, if he photographs a fashion show or sports event, if he does a staged portrait or street photography, all Tomasz Lazar’s pictures are characterised by original atmosphere. They are like pieces of fair stories closed in a frame. They attract attention and stay in the viewer mind for a long time.

How did he do it? How did he manage to achieve so much in such a short time? What is his recipe for success in very sensitive for the current market situation photography? If you want to know the answers to these questions, come to the May doc! talks meeting.

Tomasz Lazar (b. 1985) | based In Szczecin (Poland) | a freelance photographer | a member of the Association of Polish Artists Photographers ZPAF | a graduate of the West Pomeranian University of Technology’s Faculty of Computer Science and Information Technology | a PhD student at the Szczecin Academy of Arts, where also conducts classes in the Laboratory of Documentary and Reportage Photography | a winner of numerous Polish and international photographic contests, including the World Press Photo, BZ WBK Press Foto, Grand Press Photo, Sony World Photography Award, International Photography Award, Picture of the Year International and Lumix Festival for Young Photojournalism, among others | has published in doc! photo magazine (doc! #1), The New York Times, Newsweek, Sunday Times Magazine, New Yorker, Los Angeles Times and others | privately - a coffee-lover and enthusiast of good music | likes being with people, but devotes his free time to photography | currently constantly on the go.

The meeting will be held in Polish.

***

The doc! talks meetings are organised by DOC! photo magazine, presenting contemporary documentary photography.Their aim is to promote contemporary documentary photography and photojournalism. The meetings have taken place regularly since October 2012 and been participated by (i.a.) Piotr Andrews, Krystian Bielatowicz, Renata Dąbrowska, Wojciech Grzędziński, Agata Grzybowska, Paweł Jaszczuk, Karolina Jonderko, Maciek Nabrdalik, Chris Niedenthal, Maksymilian Rigamonti, Tadeusz Rolke, Cezary Sokołowski, Tomasz Tomaszewski, Wojtek Wieteska, as well as by agencies - Napo Images and Testigo Documentary.

---

Tomasz Lazar (doc! #1) jest obecnie jednym z najbardziej znanych w świecie polskich fotoreporterów. Jego zawrotna międzynarodowa kariera rozpoczęła się w 2012 roku wraz z nagrodą World Press Photo oraz trafieniem na strony pierwszego tomu “MONO” (Gomma Books, 2012), prezentującej najciekawszych współczesnych fotografów w obszarze fotografii czarno-białej. Od tego momentu Tomasz jest niemal etatowym zwycięzcą polskich konkursów fotografii prasowej, jego zdjęcia elektryzują także jurorów zagranicą, biją się o niego najbardziej znane w świecie tytuły prasowe. A jeszcze kilka lat temu nikt o nim nie słyszał.

Bez względu na to, czy fotografuje w czarno-bieli, czy w kolorze, na pokazie mody czy na ulicy, czy robi portret, czy relację z wydarzenia sportowego, zdjęcia Tomasza Lazara charakteryzują się oryginalnym klimatem. Są niczym fragmenty bajek zamknięte w kadrze. Przykuwają uwagę i na długo zapadają w pamięci.

Jak on to zrobił? Jak udało mu się zajść tak daleko w tak krótkim czasie? Jaka jest jego recepta na sukces w tak bardzo wrażliwej na obecną sytuację rynkową fotografii? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, przyjdź na majowe spotkanie z cyklu doc! talks.

Tomasz Lazar (ur. 1985) | mieszka w Szczecinie (Polska) | fotograf-freelancer | członek Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF | absolwent Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | doktorant na Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie także prowadzi zajęcia w Pracowni Fotografii Dokumentalnej i Reportażowej | laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych, m.in. World Press Photo, BZ WBK Press Foto, Grand Press Photo, Sony World Photography Award, International Photography Award, Picture of the Year International i Lumix Festival for Young Photojournalism | publikował na łamach “doc! photo magazine” (doc! #1), “The New York Times”, “Newsweek”, “Sunday Times Magazine”, “New Yorker”, “Los Angeles Times” i innych | prywatnie miłośnik kawy i dobrej muzyki | lubi przebywać z ludźmi, ale każdą wolną chwilę poświęca fotografii | obecnie ciągle w podróży.

***

Spotkania z cyklu doc! talks są organizowane przez magazyn fotografii dokumentalnej - “doc! photo magazine.” Ich celem jest promowanie współczesnej fotografii dokumentalnej i fotoreportażu. W spotkaniach, które odbywają się regularnie od października 2012 roku, udział wzięli m. in. Piotr Andrews, Krystian Bielatowicz, Renata Dąbrowska, Wojciech Grzędziński, Agata Grzybowska, Paweł Jaszczuk, Karolina Jonderko, Maciek Nabrdalik, Chris Niedenthal, Maksymilian Rigamonti, Tadeusz Rolke, Cezary Sokołowski, Tomasz Tomaszewski, Wojtek Wieteska, jak również agencje - Napo Images i Testigo Documentary.

30 maja 2016