Wydarzenie

Powrót

Czym jest psychoanaliza? O słabym punkcie w wiedzy.Czym jest psychoanaliza? O słabym punkcie w wiedzy.
MiTo | 27.02.2017 | 20:30
wstęp wolny
***

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i MiTo zapraszają na kolejny wykład z cyklu „Czym jest psychoanaliza?”, zatytułowany: „Słaby punkt w wiedzy”, który wygłosi Anna Wojakowska-Skiba. Prelegentka zapowiada go następująco: "Francuski psychoanalityk Jacques Lacan uważał, że do psychoanalityka przychodzi się po wiedzę, wtedy, kiedy ta dotychczasowa wiedza nie potrafi odpowiedzieć na porażki doznawane w życiu miłosnym i/lub zawodowym. Kiedy to, co znowu się nie udało w końcu nas poruszy jest szansa, że w miejsce odpowiedzi, jakich zwykle udzielamy sobie sami i dobrych rad, jakich zwykle udzielają nam inni, pojawi się w nas pytanie, co właściwie nie działa i dlaczego tak się dzieje. To jedynie wymiar zagadki zawarty w nieprzyjemnym powtórzeniu, jakiego po raz kolejny doświadczamy, może nas odesłać do jakiejś innej wiedzy. Z kolei założenie o istnieniu innej wiedzy każe nam szukać kogoś, kto ją wie. Psychoanalityk zajmuje się wiedzą niewiedzianą, a mówiąc bardziej precyzyjnie wiedzianą nieświadomie. To ona jest bowiem odpowiedzialna za symptom, czyli to coś w naszych relacjach z innymi, co jako pierwsi najczęściej widzą (i nad czym ubolewają) ci inni właśnie, my zaś dowiadujemy się o tym jako ostatni. Ten sam Lacan uważał, że z tego powodu, że jako podmiot człowiek jest efektem znaczącego (jakiegoś słowa, gestu) w naszej wiedzy pojawiają się słabe punkty. Rzecz w tym, że są to według niego takie punkty, które mogą na zawsze pozostać nierozpoznane, a tak się składa, że wpływają na to, jaką pozycję zajmujemy jako podmiot wobec swojej… płci. Wiadomo, że Lacan nie sprowadzał kwestii płci do anatomii czy ról społecznych, a raczej do modalności tego, jak sobie używamy. Jeśli to używanie [z fr. jouissance*] sytuuje się w całości w porządku fallicznym, mamy do czynienia z mężczyzną, a jeśli sytuuje się tam nie-całe, to z kobietą. Dlatego właśnie w trakcie wykładu na ten słaby punkt w wiedzy spojrzymy przez pryzmat używania sobie i pragnienia."
* jouissance – ostatnio w ramach FPPL rozmawialiśmy o tym, że termin, który do tej pory tłumaczyliśmy jako rozkosz albo pobudzenie, warto ujmować jako używanie, co odpowiada francuskiemu terminowi zarówno w sensie prawnym, jak i rozkosznym.

Anna Wojakowska-Skiba, z wykształcenia psycholog, praktykuje psychoanalizę lacanowską w Warszawie. Jest członkiem-założycielem Forum Polskiego Pola Lacanowskiego i członkiem Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.

Ilustracja: Obraz Edwarda Hoppera „Summer in the city”, 1950 r. [Źródło: https://www.wikiart.org/en/edward-hopper]

27 lutego 2017