Wydarzenie

Powrót

Czym jest psychoanaliza? Struktura, czyli jak powstaje podmiotCzym jest psychoanaliza? Struktura, czyli jak powstaje podmiot

MiTo | 3.04.2017 | 20:30

wstęp wolny


***

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i MiTo zapraszają na kolejny wykład z cyklu "Czym jest psychoanaliza?", zatytułowany "Struktura, czyli jak powstaje podmiot".

Prelegentem będzie Jan Tkaczow, psychoanalityk lacanowski praktykujący w Warszawie, członek-założyciel FPPL. Zapowiada on swoje wystąpienie następująco: "Przedstawię Państwu podstawy teorii lacanowskiej głównie opierając się na dwóch tekstach: „Instancja litery w nieświadomości” i „O podmiocie który ostatecznie jest kwestią” ze zbioru Ecrits.

Fundament rozwoju dyscypliny pochodzącej od Freuda stanowi lacanowskie odkrycie roli języka w formowaniu się podmiotu. Konceptualizacja całej psychoanalizy lacanowskiej, jej praktyka i teoria opierają się na tym fundamencie po dziś dzień, jako że nie stracił on nic ze swej aktualności.

Spróbujemy wyjaśnić pojęcia znaczącego, metafory, metonimii, powstawania znaczenia i sensu. Postaramy się przybliżyć pojęcia diachronii i synchronii. Spróbujemy prześledzić o co chodzi Lacanowi, kiedy upiera się, że podmiot powstaje pomiędzy dwoma znaczącymi, i że jest tym co organizuje cały łańcuch znaczenia, bez brania w nim udziału."

24 kwietnia 2017