Wydarzenie

Powrót

Czym jest psychoanaliza? Matka, córka, Ojciec, syn.Czym jest psychoanaliza? Matka, córka, Ojciec, syn.

MiTo | 29.03.2017 | 20:30

wstęp wolny


***

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i MiTo serdecznie zapraszają na kolejny wykład z cyklu „Czym jest psychoanaliza?”. Tym razem dwoje prelegentów wystąpi, zachęcając tym samym do dyskusji, na temat: „Matka, córka, Ojciec, syn”.
Oto jak zapowiadają oni to spotkanie: „Badanie psychiki, procesów w niej następujących oraz ich źródeł, od wielu wieków zajmuje badaczy z różnych dziedzin nauki: lekarzy, filozofów, psychologów, genetyków, socjologów, lingwistów, literaturoznawców, kryminologów i wielu, wielu innych.

Czy korzenie ludzkich zachowań tkwią w genetyce warunkującej budowę ciała ludzkiego, w budowie anatomicznej i w procesach fizykochemicznych mózgu, w dziecięcych przeżyciach związanych ze struktura rodzinną i wychowaniem, w identyfikacji grupowej, a może w jakiejś interakcji ciała ludzkiego z mniej czy bardziej przypadkowymi zdarzeniami, na które to ciało w swym życiu napotyka?

Czy kompleks Edypa jest pojęciem aktualnym, czy zupełnie spokojnie możemy ten wiekowy już koncept S. Freuda odesłać do lamusa? Co o szczególności relacji Matki i córki oraz Ojca i syna powiedział J. Lacan? Postaramy się przedstawić Państwu, z perspektywy psychoanalitycznej, determinanty zachowań miłosnych i relacji międzyludzkich, związane z wpływem rodziców na dzieci, w zależności od ich płci.”

Prelegenci: Paweł Piotrowski i Anna Wojakowska-Skiba są członkami-założycielami FPPL oraz praktykującymi psychoanalitykami. Paweł Piotrowski, dla psychoanalizy, po wielu latach pracy jako psychiatra, porzucił medycynę. Anna Wojakowska-Skiba dla psychoanalizy porzuciła psychologię. Oboje kontynuują swoją zawodową formację u nauczycieli paryskiej Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.
Ilustracja: Pablo Picasso „Życie”, 1903; obraz ze zbiorów The Cleveland Museum of Art, USA

29 maja 2017