Wydarzenie

Powrót

Czym jest psychoanaliza? Blaski i nędze ideałuCzym jest psychoanaliza? Blaski i nędze ideału

MiTo | 13.03.2017 | 20:30

wstęp wolny


***

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i MiTo zapraszają na kolejny wykład z cyklu „Czym jest psychoanaliza?”, którego tytuł w pełnym brzmieniu jest tym razem następujący: „Błądzenia rozkoszy albo pan(a)seksualizm”. Wygłosi go Sara Rodowicz-Ślusarczyk, która swój wykład zapowiada tak:

"W ujęciu psychoanalizy lacanowskiej podmiot jest pytaniem, pytaniem o bycie, i z samego tego tytułu wydaje się skazany na tułaczkę. W jaki sposób – i za jaką cenę? – w psychoanalizie tenże podmiot zyskuje kompas dla swojej wędrówki przez życie, ten jedyny wart całego zachodu psychoanalizy: pragnienie? Dzieje się to nie bez… wędrówki po wolnych skojarzeniach. Tymczasem powszechny zarzut stawiany psychoanalizie, to, że wszystko „kojarzy” z seksem, jej rzekomy panseksualizm. To błędne rozumienie, bo odkrycie Freuda wydobyło z ludzkiego doświadczenia raczej pan–aseksualizm. Co to właściwie znaczy? Wokół czego błądzą nasze mniej lub bardziej mroczne rozkosze (jouissance)? I czy w życiu miłosnym pokłada się tyle nadziei właśnie przez to, że miłość jest, jak to się mówi, ślepa? Jeśli w psychoanalizie pytanie „co robić?” wyłania się w sposób radykalny, to dzieje się tak nie tylko z powodu błądzenia, ale i dlatego, że istnieje konflikt. Chociażby między tym, czego chcemy, a tym, co uznajemy za godne chcenia. Konflikt między tym, czego wyczekujemy, a tym, czego doświadczamy. Trzeba jeszcze wyjaśnić, bo nie jest to oczywiste, że ten konflikt obejmuje właśnie pole rozkoszy. Wobec tych rozterek, proces leczenia bywa rozumiany jako dążenie do …dorosłości. Tymczasem lansowanie ideału zdrowia psychicznego, jak i „genitalnej dojrzałości” to wedle Lacana wypaczenie psychoanalizy – związane z próbami jej umasowienia, przy typowym dla kapitalizmu pędzie do ekspansji i uJednolicenia."

Sara Rodowicz-Ślusarczyk jest członkiem-założycielem FPPL i członkiem francuskiej Szkoły psychoanalizy EPFCL. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w Warszawie.

13 marca 2017