Wydarzenie

Powrót

Dziecko w procesie sądowym. Podmiot czy pole walki - debataDziecko w procesie sądowym. Podmiot czy pole walki - debata
MiTo | 13.05.2017 | 15:30
wstęp wolny

***

Idee pedagogiki, które Stefania Wilczyńska wcielała wraz z Januszem Korczakiem w życie w Domu Sierot, opierają się na podstawowym założeniu podmiotowości dziecka, któremu należy się szacunek, a którego wychowanie powinno być oparte na partnerstwie. Za warunki życia dziecka, w myśl tych założeń, odpowiada całe społeczeństwo, zobowiązane do zapewnienia mu opieki. W ramach tegorocznej debaty chcemy się zastanowić czy postulaty uznania autonomii i podmiotowości dziecka przeniknęły do praktyki polskiego postępowania sądowego.

Dziecko pojawić się w nim może w różnych rolach: jako świadek w procesie, jako osoba, wobec której prowadzimy postępowanie, w sytuacji gdy uznajemy, że istnieje ryzyko jego „demoralizacji” albo gdy już dopuściło się czynów, które w przypadku dorosłego uznalibyśmy za przestępstwo. Może też wkroczyć w sferę zainteresowania sądu, gdy jego rodzina zostanie uznana za „dysfunkcyjną” i sąd rodzinny podejmie działania w celu ochrony jego dobra. I w końcu - gdy rodzice dziecka się rozstają i wnoszą o uregulowanie kwestii jego zamieszkania, władzy rodzicielskiej, kontaktów i wysokości alimentów. W tym ostatnim przypadku otwiera się prawdziwe pole walki, któremu przyświecać ma założenie rozstrzygania zgodnie z dobrem dziecka.

W czasie debaty chcemy porozmawiać o tym jak rozumiane jest w praktyce dobro dziecka i czy dziecko jest jedynie przedmiotem, czy też podmiotem tych postępowań. Czy pytamy dziecko o jego zdanie i czy zdanie to jest przez nas szanowane? Czym kieruje się sąd, rozstrzygając o takich istotnych sprawach? Zapraszamy do dyskusji.

Prowadzenie: Łukasz Komuda

Goście:

Magdalena Czernicka-Baszuk - adwokat od wielu lat zajmująca się sprawami rodzinnymi - najpierw w ramach współpracy z Centrum Praw Kobiet, Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Stowarzyszeniem Rodzina i Trzeźwość, a od 2006 r. prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich. Przewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, stypendystka Amerykańskiej Agencji Informacyjnej w dziedzinie obrony praw człowieka.

Michał Kubalski - radca prawny naczelnik wydziału prawa rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego BRPO. Organizator i uczestniki dyskusyjnego klubu książki.

Iwona Sobolewska, zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Agata Chełstowska - Badaczka, antropolożka kultury, studiowała w New School for Social Research w Nowym Jorku, wykładała na Uniwersytecie w Kopenhadze i na warszawskich Gender Studies UW. Specjalizuje się w antropologii krajów postsocjalistycznych i antropologii płci (gender). Pisze pracę doktorska na temat alimentów na dzieci w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z instytutem Spraw Publicznych i Obserwatorium Równości Płci, jest autorką wielu raportów z obszaru polityki społecznej i rodzinnej np. na temat urlopów ojcowskich, zjawiska przemocy ekonomicznej czy warunków pracy w polskich zakładach Amazon.

Więcej o Warszawa Czyta: http://warszawaczyta.org/

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Akcja Warszawa Czyta jest możliwa dzięki zbiórce https://pomagam.pl/warszawaczyta2017 - bardzo dziękujemy za każdą, nawet niewielką wpłatę.

13 maja 2017