Wydarzenie

Powrót

Koniec – i początek – psychoanalizy21.08.2017| 20:30-22:30

wstęp wolny

***

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i MiTo art.cafe.books zapraszają na ostatnie wystąpienie w cyklu „Czym jest psychoanaliza?” zatytułowane „Koniec – i początek – psychoanalizy”, które wygłoszą Joanna Szymańska i Sara Rodowicz-Ślusarczyk. Oto jak zapowiadają tematykę wykładu, który odbędzie się 21 sierpnia 2017 r.:

Jeden z aforyzmów widniejących na bramie wyroczni delfickiej głosił: Poznaj samego siebie. W procesie psychoanalizy analizujący się zyskuje pewnego rodzaju poznanie, nabywa szczególnej wiedzy o sobie jako podmiocie nieświadomego. Narzędziem służącym do zdobywania tej wiedzy jest własna mowa, rozwijająca się po spirali enigmatycznych heksametrów wolnych skojarzeń. Wydaje nam się, że wędrujemy w głąb siebie i sięgamy ku początkom, by odsłonić kolejne warstwy archeologii własnej istoty. Początek, jak pępek snu, jest ukryty w nieświadomości, która jednak mówi w naszym języku. Wędrujemy więc w psychoanalizie po trasie poznania ku początkom, choć ta sama droga prowadzi nas w kierunku przeciwnym. Posłużmy się zatem zdaniem współczesnej wyroczni, poezji, w taki sposób: „W moim początku jest kres tego, co mogę wiedzieć o sobie, choć nie jest to koniec mówienia”. Pierwsza część wystąpienia poświęcona zostanie początkom psychoanalizy – z jednej strony jako historycznego odkrycia Zygmunta Freuda; a z drugiej, jako momentowi w czasie, kiedy psychoanaliza się zaczyna w podmiocie; a wreszcie także temu „Czym jest psychoanaliza?” w świetle serii wystąpień członków Forum Polskiego Pola Lacanowskiego. Wystąpienia odbywały się w MiTo od 2014 roku i wraz ze spotkaniem 21 sierpnia dobiegają końca. I właśnie w ramach ostatniego wykładu w tej serii, podczas drugiej części wieczoru zajmiemy się pytaniem o koniec psychoanalizy. Lacan podjął się badania tego momentu jako pierwszy w historii ruchu psychoanalitycznego i pozostawił to samo wyzwanie psychoanalitykom, chcącym mianować się lacanistami. Znamienne jest, że pytanie o koniec psychoanalizy jest często zadawane bez doświadczenia jej początku. Jak zatem na nie odpowiedzieć, nie zasłaniając się wiedzą tajemną? I choć kończymy serię wieczornych wykładów, postaramy się przedstawić aktualność słów Lacana z 1974 r., o tym, że „nie może być czegoś takiego jak kryzys psychoanalizy” – a zatem, nie wieszczymy jej końca ale raczej jej nieustający… początek.

Sara Rodowicz-Ślusarczyk, psychoanalityczka, jedna z założycieli FPPL, członkini Szkoły psychoanalizy EPFCL-Francja Joanna Szymańska – psychoanalityczka, jedna z założycieli FPPL

21 sierpnia 2017