art banking

Powrót

Dla kolekcjonerów przygotowaliśmy program MiTo art banking, obejmujący alternatywne formy inwestycji związane z rynkiem sztuki. Nasz zespół składa się z ekspertów, wykształconych w zakresie historii i teorii sztuki, krytyków i marszandów z wieloletnim doświadczeniem, którzy są w stanie wycenić dzieło zgodnie z aktualnymi notowaniami rynkowymi, a poprzez właściwy dobór artystów, ich promocję i mecenat zadbać o wzrost wartości ich prac.


Uważnie śledzimy dyplomy w najważniejszych pracowniach malarskich, rzeźbiarskich i graficznych ASP w całej Polsce, zmieniające się trendy, style i mody świata sztuki. Naszą ambicją jest współpracować z najciekawszymi, ambitnymi, rokującymi wielkie nadzieje debiutantami, wprowadzać ich prace w obieg, wspierać plany twórcze i oryginalne projekty, dbać o to, by stali się znaczącym, a przy tym wywrotowym i innowacyjnym głosem w dyskusji o kondycji polskiej sztuki. Posiadamy w kolekcji również prace uznanych mistrzów, prawdziwych legend krajowej i zagranicznej sceny plastycznej oraz tych, którzy konsekwentnie kontestują zinstytucjonalizowane i konserwatywne formy życia artystycznego.

Dzięki naszym działaniom w zakresie art consulting oraz promocji, inwestowanie w sztukę w Polsce może być nie tylko przyjemnością estetyczną, ale i niezwykle korzystym sposobem lokaty kapitału w czasach niestabilności ekonomicznej i globalnego spowolnienia gospodarczego. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie nadchodzi w Polsce era radykalnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, której szczególnie atrakcyjną formą jest właśnie Art Banking dotychczas związany ze sztuka dawną a od niedawna, dzięki m.in. działalności MiTo rozwijany również w zakresie sztuki najnowszej.