05_c0738-17_061395_wielki_tydzien_wajda_andrzej_fot.cz.czaplinski_50x70_

05 by Czesław CZAPLIŃSKI

fotografia

1995

50 x 70

Cena: 1500 PLN