08_d047041_062812_gdansk_walesa_film_wieckiewicz_robert_wajda_edelman_pawel_50x70_

08 by Czesław CZAPLIŃSKI

fotografia

2012

50 x 70

Cena: 1500 PLN