02_c0303-15_060086_zemsta_kolegium_nowodworskie_teatr_stary_krakow_wajda_andrzej_fot.cz.czaplinski_50x70_

02 by Czesław CZAPLIŃSKI

fotografia

1986

50x70

Cena: 1500