P1040712

Owceł by Noriaki i Niebieski Robi Kreski

Technika mieszana Praca składa się w dwóch płócien o wymiarach 150 x 150

2017

150 x 300

Cena: 4500