00_c740-15_061395_wielki_tydzien_wajda_andrzej_fot.cz.czaplinski_70x50

00 by Czesław CZAPLIŃSKI

fotografia

1995

70 x 50

Cena: 1500 PLN