03_s202-30_060086_wajda_andrzej_zemsta_kolegium_nowodworskie_krakow_50x70_

03 by Czesław CZAPLIŃSKI

fotografia

1986

50 x 70

Cena: 1500 PLN